Forumi

Futboll Klub Vllaznia - Privacy policy

Të drejtat spjegojnë në detaje se si “Futboll Klub Vllaznia” (tani e tutje “ne”, “e jona”, “Futboll Klub Vllaznia”, “http://forumi.fkvllaznia.net”) dhe phpBB (tani e tutje “ata”, “e tyre”, “softi phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) përdorin çdo informacion të mbledhur gjatë çdo seksioni që ju përdorni (tani e tutje “informacioni juaj”).

Informacioni juaj mblidhet në dy mënyra. Së pari, duke shfletuar “Futboll Klub Vllaznia” do bëjë që softi phpBB të krijojë një numër "cookies", të cilat janë skedarë tekstesh të vegjël që shkarkohen në skedarët e përkohshëm të shfletuesit të kompjuterit tuaj. Dy "cookies" e parë përmbajnë vetëm identifikimin e përdoruesit (tani e tutje “user-id”) dhe një seksion identifikimi për të panjohurit (tani e tutje “session-id”), automatikisht të destinuara për softin tuaj phpBB. Një pjesë e tretë e "cookies" do të krijohet pasi ju të shfletoni tema të ndryshme duke përfshirë “Futboll Klub Vllaznia” dhe përdoren për të ruajtur informacionin se cila temë është lexuar, duke lehtësuar kështu shfletimin tuaj.

Gjithashtu mund të krijohen "cookies" jashtë softit phpBB gjatë shfletimit të “Futboll Klub Vllaznia”, Këto janë jashtë synimit të këtij dokumenti i cili mbulon vetëm faqet e krijuara nga softi phpBB. Mënyra e dytë me anë të së cilës ne mbledhim informacionin tuaj është ajo ç'farë ju na jepni ne. Kjo mund të jetë, dhe nuk është e kufizuar ndaj: postimit si përdorues i panjohur (tani e tutje “postime të të panjohurve”), duke u regjistruar në “Futboll Klub Vllaznia” (tani e tutje “llogaria juaj”) dhe postime të bëra nga ju pas regjistrimit duke qënë të identifikuar (tani e tutje “postimet tuaja”).

Llogaria juaj do të përmbajë një emër unik të identifikueshëm (tani e tutje “emri juaj i përdoruesit”), një fjalëkalim personal që do të përdoret për t’u identifikuar në llogarinë tuaj (tani e tutje “fjalëkalimi juaj”) dhe një adresë e-mail personale dhe të vlefshme (tani e tutje “e-mail juaj”). Informacioni juaj për llogarinë në “Futboll Klub Vllaznia” mbrohet nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, i aplikuar në vëndin që na hoston. Çdo informacion përveç pseudonimit tuaj, si fjalëkalimi juaj, adresa e-mail e cila kërkohet nga “Futboll Klub Vllaznia” gjatë proçesit të regjistrimit, e detyrueshme ose jo, ruhen me rigorozitet nga “Futboll Klub Vllaznia”. Gjithsesi, ju keni opsionin të vendosni se cili nga informacionet tuaja të shfaqet publikisht. Për më tepër, nëpërmjet llogarisë tuaj, ju keni opsionin për të përdorur adresa e-mail automatikisht të gjeneruara nga softi phpBB.

Fjalekalimi juaj është i kriptuar (një mënyrë e re përpunimi) kështu që është i sigurtë. Gjithsesi, rekomandojmë që ju të mos përdorni të njëjtin fjalëkalim në webfaqe të ndryshme. Fjalëkalimi juaj është mjeti për të patur akses në llogarinë tuaj në “Futboll Klub Vllaznia”, kështu që ruajeni me kujdes në mënyrë që askush tjetër t'a përdorë atë në “Futboll Klub Vllaznia”, phpBB ose palë të treta. Nëse harroni fjalëkalimin për llogarinë tuaj, ju mund të përdorni opsionin “Kam harruar fjalëkalimin” që ofron softi phpBB. Ky proçes do t'ju kërkojë ju që të shkruani pseudonimin dhe adresen tuaj e-mail, dhe më pas softi phpBB do të gjenerojë një fjalëkalim të ri në mënyrë që ju të keni akses në llogarinë tuaj.


Kthehu prapa tek faqja e identifikimit